top of page

I.   ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Добре дошли на www.dxnbulgaria.com!

Благодарим Ви, че посетихте страницата ни. Ние от dxnbulgaria.com Ви молим да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки dxnbulgaria.com, независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.dxnbulgaria.com, вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница..

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201173620 , с търговски адрес на регистрация: гр.София, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 22, с управител ДИМИТРИНА НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА, и имат за цел да уредят условията, при които ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД предлага продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.dxnbulgaria.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия – моля не използвайте www.dxnbulgaria.com.

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.


II.   ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ EООД;
2. Седалище и адрес на управление гр. София, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 22
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 22

4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 201173620;
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III.   ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ДОСТАВЧИК“ е ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД с ЕИК 201173620;

 • „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта www.dxnbulgaria.com;

 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.dxnbulgaria.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.

 • “DXN” е DXN Holdings Malaysia; Daxen Bulgaria е официален представител и основен офис (Main Stokics) за България на DXN Holdings Malaysia.

 • „PV” мерна единица на DXN Holdings Malaysia , обозначаваща количество покупка;

 • „УСЛУГА/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър продукти, услуги и информационни ресурси/данни на сайта;

 • „ПРОДУКТ/и“, „СТОКИ“ са предлаганите за продажба храни, хранителни добавки и напитки, изцяло натурални със 100% съдържание на активно вещество, алкално кафе с ганодерма и отличен вкус, козметика от най-висок клас и други.

 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.

 • „ЧЛЕНСТВО“ DXN предлага на своите клиенти възможността да се присъединят към екипа на DXN, при спазване на определени условия.

 

IV.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на вашите данни и информация ще откриете в нашата Политика за поверителност.

 

V.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.dxnbulgaria.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.dxnbulgaria.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.dxnbulgaria.com чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.dxnbulgaria.com;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.dxnbulgaria.com, съгласно поддържаните начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани на www.dxnbulgaria.com;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.
По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.dxnbulgaria.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния магазин в Интернет.
Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

VI.   РЕГИСТРАЦИЯ

В електронния магазин на www.dxnbulgaria.com можете да пазарувате като регистриран потребител или като гост.

Регистрацията ви дава следните предимства:

 • Можете да разглеждате стари поръчки;

 • Можете да изтеглите информацията за тях;

 • Може да се запазят данните за доставка и да се използват за бъдещи поръчки;

 • Можете да редактирате данните за доставка.

За да се регистрирате като Потрeбител на www.dxnbulgaria.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, следва да въведете  име и парола за отдалечен достъп.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. 

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Може да осъществиtе поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 

VII.   ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.dxnbulgaria.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

Договорът се сключва на български език.
Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при изпращане на поръчката. За избягване на съмнение това са данните, с които е направена поръчката.

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, както и обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните начини:
– извършване на регистрация в www.dxnbulgaria.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация в www.dxnbulgaria.com или 

-чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на www.dxnbulgaria.com чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.dxnbulgaria.com и настоящите Общи условия. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си.

Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена. ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД не гарантира наличността на никой артикул, публикуван в електронния магазин. Ако заявеният от Потребителя артикул не е наличен, www.dxnbulgaria.com запазва правото си да отказва поръчки или да удължи срока на тяхната доставка. В такъв случай, екипът на www.dxnbulgaria.com ще уведоми  Потребителя и ще предприеме действие по възвръщане на евентуално заплатена сума.

Доставчикът запазва правото си да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.
Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

За поръчки и уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения телефон в секция Контакти.

 

VIII.   ЧЛЕНСТВО

За да станете член на DXN трябва да се регистрирате като дистрибутор. При завършване на дистрибуторската регистрация, ще ви бъде предоставен членски код, с който може да закупите продукти в най-близкия клон или Център за обслужване на клиенти. Кодът може да бъде използван и за спонсориране при регистрация на нов член. Когато месечните Ви покупки, в която и да е страна достигнат задължителните минимални продажби, ще имате право на Е-point в този месец. Дистрибутори, регистрирани по тази система, ще получат натрупаните от тях точки единствено в E-point. За да се възползват от натрупаните точки, дистрибуторите са длъжни да закупят Стартер кит от съответния клон или център за обслужване на клиенти и да регистрират кода от Стартер кита в системата. Регистрирани дистрибутори без направена покупка за първите 12 месеца ще бъдат премахнати от системата по условията за изтичане на членство в DXN.

Дистрибуцията е обект на Правилата и условията на дистрибуция на DXN и Правилата и условията за дистрибутори, които могат да се различават в зависимост от държавата, в която се прилагат.

За повече информация се свържете с нас на +359 886 709 109

 

IX.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.

 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

 • Съдържанието на интернет сайта се определя от ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали. ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите.

 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД, на следния  email адрес: office@dxnbulgaria.com

 • Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa.

 

X.   ЦЕНИ

Всички посочени на сайта цени са в лева.

Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

XI.   ПЛАЩАНЕ

Потребителят заплаща поръчаните продукти  на куриера с наложен платеж в момента на тяхната доставка.

Право на Потребителя е да отвори пратката в присъствието на куриера и да се убеди в нейния добър вид, преди да заплати дължимата по товарителницата сума.

Ако Потребителят забележи нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

Купувачът е задължен при получаване на стоката от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди, че то отговаря на поръчаното от него.

Ако вследствие на транспортирането има щети по продукта и те не са регистрирани в писмен вид, ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД няма да може да признае рекламацията.
 

XII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД посочвайки име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде изпратено на e-mail: office@dxnbulgaria.com в седем дневен срок от получаване на поръчката.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД в седем дневен срок и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта с наложен платеж.

ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно. 

Потребителят следва да изпрати на ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.


XIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание и са под закрилата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или  предоставяне по какъвто и да било друг начин. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на office@dxnbulgaria.com и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Страницата материали.
 

XIV. ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Вие можете да използвате линкове към началната страница, при условие, че правите това обосновано и законосъобразно, без да увреждате нашата репутация или да извличате неследваща се облага.

Нямате право да интегрирате линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива липсват.

Нямате право да създавате линкове към нашата Страница на страница в интернет, която не е Ваша собственост.

Поставянето на нашата Страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.

Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашата Страница.
 

XV.   ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашата Страница може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

Ако изберете да използвате тези линкове, напускате нашата Страница и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата Страница.
 

XVI.   ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да спре или прекрати възможността Ви да използвате Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Страницата и в случай на:

 (а) нарушение на настоящите Общи условия;

 (б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информация или 

(в) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите клиенти или за нашата организация.


XVII.   ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящите Oбщи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.


XVIII.   ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
   

 • ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
   

 • ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
   

 • ДАКСЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД  не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други. 

XIX.   СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.
 

XX.   ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


XXI.   АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта www.dxnbulgaria.com или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на www.dxnbulgaria.com.

bottom of page